Category Archives: Uncategorized

WNF: Nederland niet op koers voor inkoop verantwoorde soja

Nederlandse diervoeder-, vlees- en pluimveebedrijven moeten snel meer verantwoorde soja inkopen om boskap in Zuid-Amerika te voorkomen. Veel concerns hebben toegezegd in 2015 alleen nog ‘goede soja’ tegebruiken in veevoer voor de vlees- en zuivelproductie in Nederland. Maar zij lopen achter op schema. Bedrijven als VION en Storteboom moeten een forse inhaalslag maken. Vleeswarenfabrikant Stegeman,eierproducent Interovo en pluimveebedrijf Plukon hebben nog helemaal geen intenties of verstrekten geeninformatie. Retailers Ahold en Superunie en zuivelgigant FrieslandCampina zijn daarentegen goed op weg .

Dat blijkt uit de eerste Europese Soy Report Card die het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert. De ranglijst laat zien of bedrijven zich inzetten om verantwoorde soja in te kopen. Veel van de 88 beoordeeldeEuropese concerns scoren onder de maat, met name diervoeder-, vlees- en eierproducenten. Nederland – na China de grootste soja-importeur ter wereld – doet het in Europees opzicht redelijk, maar moet aan de slag om het eigen commitment voor 2015 te halen. Vorig jaar had 23 procent van de ingekochte soja een duurzaamheidscertificaat,terwijl dat de helft had moeten zijn. Voor het onderzoek zijn bedrijven in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken beoordeeld.

Bos en savanne verloren

Soja wordt voornamelijk gebruikt in veevoer. De teelt in Zuid-Amerika is de afgelopen decennia explosief gestegen door de wereldwijd toegenomen vraag naar vlees en zuivel. Door de uitbreiding van sojavelden is al een gebied ter grootte van Duitsland aan bos en savanne verloren gegaan en komen diersoorten als de jaguar en de reuzenmiereneter in de verdrukking. Het WNF stimuleert bedrijven over te stappen op soja die is gecertificeerd door de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) of ProTerra. Die keurmerken garanderen dat er geen waardevolle natuur verloren gaat en dat er bij de teelt aandacht is voor verduurzaming van de landbouw.

“Het WNF roept Nederlandse bedrijven op de daad bij het woord te voegen om hun doelen voor 2015 te halen:100 procent verantwoorde soja”, aldus Sandra Mulder, internationaal soja-expert van het WNF. “Ze moeten zich daarbij niet alleen richten op verantwoorde soja voor vlees- en zuivelproductie in Nederland, maar ook op hun activiteiten in het buitenland. Nederland kan als groot sojagebruiker het verschil maken. Er is bovendien voldoende aanbod en verantwoorde soja kost nog niet eens een half procent meer dan niet-duurzame soja.”

Europese koplopers

Europese concerns die goed op koers liggen voor 100 procent verantwoorde soja in 2015 zijn retailers Ahold (Nederland), Marks & Spencer en Waitrose (Groot-Brittannië), zuivelconcerns FrieslandCampina (Nederland) en Arla (Denemarken/Zweden) en diervoederproducent Lantmännen (Zweden). De Soy Report Card maakte daarentegen ook duidelijk dat veel bedrijven zich nog steeds niet bewust zijn van het belang van verantwoorde soja. Zo reageerde de helft van de vlees- en eierproducenten niet op verzoeken om informatie te verstrekken.

De eerste Soja Report Card sluit aan op het onderzoeksrapport The Growth of Soy, impacts and solutions dat het WNF in januari publiceerde. Dat beschrijft de desastreuze gevolgen voor de natuur door ongebreidelde expansie van sojateelt en schetst oplossingen om toekomstige schade sterk te beperken. Het WNF wil in toekomstige Soja Report Cards meer landen betrekken in het onderzoek.

Gentech soja Monsanto bevat gevaarlijke chemicaliën

Uit Noors onderzoek is gebleken dat gentech sojabonen veel hogere waarden glyphosaat bevatten, dan wat Monsanto zelf als extreem aanmerkt.

Dit soort genetische gemanipuleerde sojabonen worden verwerkt tot plantaardige oliën, die  in tal van levensmiddelen zitten. Ook woren ze gevoerd aan koeien en varkens, die vervolgens als biefstuk of hamlapje op tafel belanden. Consumenten krijgen zo indirect en zonder het te weten deze gentechbonen via verschillende routes binnen.

Onderzoekers van onder meer het Noorse instituut voor Voedsel (NIFES) en het Noorse centrum voor bioveiligheid (GenØk) testten sojabonen van Monsanto die bestand zijn tegen de bijbehorende pesticide Roundup. Deze gentech sojabonen werden vergeleken met gangbare en biologische sojabonen. Dit onderzoek is gepubliceerd door Food Chemistry.

In alle 10 monsters van gentech sojabonen werd het schadelijke middel glyphosaat aangetroffen. De waarden waren soms nog hoger dan wat Monsanto zelf als “extreem” aanmerkt. De gentech sojabonen bevatten volgens dit onderzoek 11,9 ppm, met een maximum van 20,1 ppm, terwijl Monsanto in 1999 aangaf dat de maximale hoeveelheid niet hoger dan 5,6 ppm zou kunnen zijn. Dat niveau werd door het bedrijf aangemerkt als “extreem”.

Overigens ligt de maximale waarde van de Amerikaanse Environmental Protection Agency op 20 ppm, net als in de Europese Unie. Daarnaast toont onderzoek aan, van bijvoorbeeld de Universiteit van Pittsburgh, dat een niveau van 3 ppm in water al voor morfologische veranderingen aan kikkers zorgt.

Ook bleek dat gentechsoja een lagere voedingswaarde heeft dan gangbare en biologische soja. De studie verwerpt daarom de opvatting dat gentechsoja een gelijkwaardig alternatief is voor gangbare en biologische soja.

Sojabonen vormen een belangrijk onderdeel van voedingsproducten. Momenteel wordt op een kwart van alle landbouwgrond in de VS soja geteeld. Daarvan is 90% genetisch gemanipuleerd, 9% is gangbaar zonder gentech en 1% is biologisch. Naast de VS is Brazilië een grote producent van gentech soja.

[source: engineeringnet.be  5-5-2014, by: Lydia Heida]

Agrifirm: 100 ha soja in 2014

Agrifirm gaat in 2014 met haar sojaproeven een nieuwe fase in: praktijktest 2.0. Voor het verbreden van de nieuwe sojaproeven hebben zich 32 telers aangemeld, verdeeld over het noorden en zuiden van Nederland. Deze telers zijn goed voor 100 hectare soja, een verdrievoudiging ten opzichte van 2013.

Regionaal is ook interesse om de ontwikkeling verder te ondersteunen, meldt Agrifirm. Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) heeft een concrete toezegging gedaan en er wordt een financiële bijdrage verwacht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Buitenlandse interesse

Volgens Agrifirm heeft het Duitse bedrijf Mona Naturprodukte op basis van de ervaring van 2013 opnieuw belangstelling voor de soja van 2014. Het voordeel van de Nederlandse soja voor het Duitse bedrijf is dat deze niet gemodificeerd is en een korte transportlijn kent, stelt de coöperatie. Ook het Belgische bedrijf Danis draait mee in de praktijktest 2.0. Het gaat de geoogste soja verwerken tot een enkelvoudige grondstof voor de veehouderij.

Rendement

Soja biedt mogelijkheden voor akkerbouwers, omdat het rendement vergelijkbaar is met zomertarwe of gerst, aldus Agrifirm. Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs bij Agrifirm Group, ziet de specifieke toepassing voor food en zuivel als ‘een verdere stap naar de volwassenheid van de teelt’.

Bron: Akkerwijzer.nl 22-4-2014, tekst Annemarie Gerbrandy

 

Soja duurder door krapte in VS

Washington 10 april 2014 – Sojabonen werden woensdag duurder op de termijnmarkt in Chicago.

De notering voor het termijncontract dat afloopt in mei noteerde even boven de 15 dollar per bushel (397 euro per ton) en sloot woensdag op $14,95. Dat is de hoogste notering in acht maanden.

De aanleiding voor de prijsstijging is dat het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verwacht dat de voorraad sojabonen in de VS dit seizoen 2013/2014 verder krimpt. In de nieuwe Wasde-prognose over de agrarische grondstoffen meldt het USDA dat de VS eind dit seizoen nog maar 3,7 miljoen ton sojabonen op voorraad heeft op een productie van 89,5 miljoen ton. Een krappe voorraad drijft de prijzen op. De VS is de grootste producent van sojabonen in de wereld. Ook in Brazilië, de grootste exporteur, verwacht het USDA een krimp van de voorraad sojabonen.

Bron: Boerderij.nl – door Jan Engwerda

Welcome

Soy production is causing severe social and environmental impacts in soy producing
countries. Such impacts include deforestation, conflicts over land rights, pollution, and
health problems caused by the spraying of pesticides. Since the Netherlands is the second
largest importer of soy in the world, Dutch Civil Society Organizations joined forces in the
Dutch Soy Coalition (DSC) in order to support and complement the work of their partner
organizations in soy producing countries.

The DSC urges all actors in the soy value chain – from producers to consumers – to take
concrete measures to reduce the social and environmental impacts caused by soy
production. Not only should actors aim for a more responsible soy production; the
consumption of soy should also be reduced.