Soja Barometer 2014 gepubliceerd / Soy Barometer 2014 published

De Soja Barometer 2014 geeft inzicht in de hoeveelheid soja die in 2013 door Nederland werd geïmporteerd, verwerkt en geconsumeerd, en welk gedeelte daarvan verantwoord geproduceerd was. De gegevens in de Soja Barometer 2014 worden vergeleken met die uit de Soja Barometer 2012.

Soja Barometer 2014 (Dutch version)

The Soy Barometer 2014 provides insight in the quantity of soy which was imported, processed and consumed  in the Netherlands in 2013 and which part of this was produced in a responsible way. The data of the Soy Barometer 2014 are compared with those of the Soy Barometer of 2012.

Soy Barometer 2014

see also

Soy Barometer 2014. A Research report for the Dutch Soy Coalition