Tag Archives: Nederlandse soja

Uitstoot CO2 van Europese soja nog niet onderscheidend

Op dit moment bestaan er nog weinig alternatieve eiwitbronnen met een lagere CO2 voetafdruk dan Zuid Amerikaanse soja. Europese sojaschroot en vleesmeel uit pluimvee zijn wat betreft de uitstoot aan CO2 – in het Engels carbon footprint – min of meer gelijkwaardig aan Zuid Amerikaanse soja.

 

Die conclusie valt op te maken uit onderzoek door Wageningen UR. Tijdens een themamiddag van het onderzoeksproject Feed4Foodure gingen diverse onderzoekers in op de stand van zaken op het gebied van alternatieve eiwitbronnen. Marinus van Krimpen had de gevolgen van sojavervanging in varkensvoer voor een aantal scenario’s doorgerekend. ‘Dierlijk eiwit en Europese sojaschroot bieden het meeste perspectief. Maar voordat de carbon footprint van eiwithoudende gewassen uit Europa echt gunstiger is dan die van Zuid Amerikaanse soja zullen de opbrengsten per hectare moeten stijgen. Er is meer aandacht nodig voor veredeling en verbetering van de teeltomstandigheden.’ Daarnaast moet het financieel saldo van een eiwithoudend gewas kunnen concurreren met andere akkerbouwgewassen.

Toename landgebruik

Van Krimpen ondersteunde zijn resultaten met een doorrekening van Agrifirm. Daaruit blijkt dat het volledig telen van de eigen soja-behoefte, bij de huidige opbrengsten (2,3 ton soja/hectare) neerkomt op een benodigd areaal van 1.000.000 hectare. In dit geval zou Europa zelfvoorzienend zijn in soja. ‘Het gevolg is dat we dan minder andere gewassen telen. Stel dat we in Europa minder mais gaan telen en dat importeren uit Noord Amerika, dan is er per saldo 280.000 hectare meer land nodig. Het is dus allemaal nog niet zo simpel.’

Grote volumes nodig

Pas bij een opbrengst van 3,1 ton per hectare blijft het landgebruik volgens de berekeningen gelijk. Agrifirm schat in dat die opbrengsten genetisch gezien wel haalbaar zijn. ‘Wij zien elk jaar een verhoging van 0,1 ton per hectare. Maar op dit moment komen telers nog vijfhonderd tot zevenhonderd euro per hectare te kort om rendabel soja te kunnen telen’, vertelde Ruud Tijssens namens Agrifirm. Het bedrijf investeert al een aantal jaar in het telen van soja in Nederland. Voor een rendabele teelt zijn grotere volumes nodig, stelde Tijssens. ’Ik vraag me wel af of we ooit volledig zelfvoorzienend kunnen zijn met de eigen sojateelt. De vervanging van alle soja-import lijkt me niet haalbaar, of pas op zeer lange termijn.

[bron: veeteelt.nl 28 mei 2014]

Agrifirm: 100 ha soja in 2014

Agrifirm gaat in 2014 met haar sojaproeven een nieuwe fase in: praktijktest 2.0. Voor het verbreden van de nieuwe sojaproeven hebben zich 32 telers aangemeld, verdeeld over het noorden en zuiden van Nederland. Deze telers zijn goed voor 100 hectare soja, een verdrievoudiging ten opzichte van 2013.

Regionaal is ook interesse om de ontwikkeling verder te ondersteunen, meldt Agrifirm. Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) heeft een concrete toezegging gedaan en er wordt een financiële bijdrage verwacht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Buitenlandse interesse

Volgens Agrifirm heeft het Duitse bedrijf Mona Naturprodukte op basis van de ervaring van 2013 opnieuw belangstelling voor de soja van 2014. Het voordeel van de Nederlandse soja voor het Duitse bedrijf is dat deze niet gemodificeerd is en een korte transportlijn kent, stelt de coöperatie. Ook het Belgische bedrijf Danis draait mee in de praktijktest 2.0. Het gaat de geoogste soja verwerken tot een enkelvoudige grondstof voor de veehouderij.

Rendement

Soja biedt mogelijkheden voor akkerbouwers, omdat het rendement vergelijkbaar is met zomertarwe of gerst, aldus Agrifirm. Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs bij Agrifirm Group, ziet de specifieke toepassing voor food en zuivel als ‘een verdere stap naar de volwassenheid van de teelt’.

Bron: Akkerwijzer.nl 22-4-2014, tekst Annemarie Gerbrandy