Tag Archives: RTRS

Artikel in Trouw belicht het niet nakomen van de afspraken door varkens- en pluimveehouderij

De varkens- en de pluimveesector houden zich niet aan afspraken om in Nederland vanaf volgend jaar alleen nog duurzaam geteelde soja te gebruiken. De Sojabarometer 2014, die onlangs is gepubliceerd, bevestigt dat beeld, meldt dagblad Trouw.

Afspraken
Volgens de beide sectoren blijkt de overeenkomst te duur. Staatssecretaris Dijksma (landbouw) en minister Ploumen (buitenlandse handel) willen het bedrijfsleven hoe dan ook aan de afspraken houden.

Duurzaam
De overeenkomst vloeit voort uit inspanningen van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Daarin praten boeren, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om de sojaketen te verduurzamen. Soja wordt veel gebruikt in voedingsmiddelen en veevoer, maar heeft een grote milieu-voetafdruk. De Ronde Tafel – nu 180 leden uit 22 landen – is opgericht om die milieuschade te verminderen.

Klik hier voor het volledige artikel

[bron Trouw d.d. 30 oktober 2014 – auteur Kees de Vré]

Nevedi wijst op internationale kader van dossier verantwoorde soja

Zonder daadwerkelijke marktvraag lukt het niet om naar 100% gebruik van verantwoorde soja te komen. De diervoederindustrie kan geen producten door de markt drukken als de vraag ontbreekt. Een groot deel van de dierlijke producten die Nederlandse veehouders produceren is bestemd voor export. Buiten Nederland is nog nauwelijks vraag naar vlees, zuivel en eieren die met verantwoorde soja zijn geproduceerd. Dat schrijft de brancheorganisatie voor de Nederlandse diervoederindustrie Nevedi in een brief aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De brief werd eind juni verzonden met het oog op het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 2 juli.

In december 2011 sprak de Nederlandse diervoederindustrie samen met de zuivel-, vlees-, eier- en de retailsector de ambitie uit dat in 2015 alle in Nederland gebruikte soja afkomstig moet zijn van duurzame productie. Internationaal neemt Nederland een koploperpositie innemen en er is vertrouwen dat in andere Europese landen binnen afzienbare tijd ook de omslag naar verantwoorde soja wordt gemaakt. Volgend de Nededi is de diervoedersector er klaar voor om een 100% marktvraag naar verantwoorde soja te beantwoorden, maar zal dat alleen lukken als daar ook vraag naar ontstaat.

Gemeengoed voor Nederlandse markt
Sinds 2012 coördineert de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja de aankoop van verantwoorde soja. Dit jaar is het voor het laatst dat er nog collectief inspanningen worden verricht binnen de stichting om het gebruik van verantwoorde soja in de dierlijke productieketens aan te jagen. Vanaf 2015 moet de markt zorgen dat het gebruik van verantwoorde soja is vastgelegd in inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en kwaliteitssystemen van alle betrokken ketenpartijen. Momenteel zijn de Nederlandse diervoedersector, retail, zuivel, de keten voor duurzaam varkensvlees en de Kip van Morgen hier druk mee bezig. Dit zal ertoe leiden dat vanaf 2015 het gebruik van verantwoorde soja voor de productie van dierlijke producten voor de Nederlandse markt gemeengoed wordt.

Circa 550.000 ton in 2013
Dit jaar wordt er een module voor verantwoorde soja in het GMP+ systeem geïmplementeerd. De zuivelsector heeft inmiddels uitgewerkt hoe het gebruik van verantwoorde soja is te borgen. Voor duurzaam varkensvlees is een aanvulling gemaakt op GlobalGAP waarin omschreven staat dat verantwoorde soja wordt vereist. Ook voor de Kip van Morgen wordt gewerkt aan het vastleggen van het gebruik van verantwoorde soja in ketenkwaliteitssystemen en inkoopvoorwaarden. In de tweede helft van dit jaar moeten deze zaken definitief hun beslag krijgen. Hierbij wordt onder verantwoorde soja verstaan soja die voldoet aan de criteria van de Round Table on Responsible Soy (RTRS) of hieraan gelijkwaardig is. Nederlandse bedrijven kochten in 2013 samen circa 550.000 ton gecertificeerde soja.

Veel productie voor export
Een groot deel van de dierlijke producten die Nederlandse veehouders produceren is bestemd voor export. Buiten Nederland is nog nauwelijks vraag naar vlees, zuivel en eieren die met verantwoorde soja zijn geproduceerd. Het is wel van groot belang dat die vraag op gang komt, is gebleken in de ketentransitie. Uit contacten met de Zuid-Amerikaanse soja-aanbieders is bovendien gebleken dat een substantiële Europese vraag voor veel van hen cruciaal is om grootschalig te investeren in de teelt van verantwoorde soja. Als het vooral een Nederlandse aangelegenheid blijft, zijn voor hen de volumes te klein om blijvend rekening te houden met deze afwijkende duurzaamheidscondities. De wereldwijde toenemende marktvraag vormt dan een goed alternatief en Nederland sluit zich dan buiten.

RTRS book and claimcertificaten bieden geen oplossing
Het aankopen van RTRS book and claimcertificaten door retail of andere bedrijven in de keten biedt op termijn geen soelaas. Het is weliswaar een korte termijn marktsignaal voor producenten, maar het stelt alle overige ketenpartijen buiten de discussie. Daarom zal de aankoop van soja met deze certificaten niet leiden tot de gewenste effecten op productie en handel en is de impact van die methodiek marginaal. Nevedi vindt dat aankoop van verantwoorde soja door diervoederbedrijven via het ‘mass balance systeem’ een belangrijke voorwaarde moet zijn. Dit betekent dat elk toeleverend bedrijf zelf moet nadenken wáár hij zijn soja betrekt. In massa-verhoudingen komt de gecertificeerde soja dan ook via toeleveranciers in Nederland terecht. Via een administratief systeem vervolgens ook via Nederlandse veehouders bij hun afnemers. Uiteindelijk wordt zo gecertificeerde soja gemeengoed en zijn alle ketenpartijen betrokken.

Fefac
Het RTRS book and claimcertificaten moet volgens Nevedi een internationaal kader kennen. De organisatie is blij dat de Europese organisatie van de diervoederindustrie Fefac heeft besloten om het gebruik van verantwoorde soja actief te gaan promoten in Europa. Fefac is nu bezig duurzaamheidscriteria voor soja te formuleren. Nevedi gaat ervan uit dat deze criteria begin volgend jaar bekend zijn en worden afgeleid van de bestaande RTRS. Daarnaast wil Fefac een systeem van transparante benchmarking laten ontwikkelen en daar aan gekoppeld een systeem van regionale risico analyse. De Nederlandse diervoederindustrie heeft besloten om het sojavolume dat gebruikt wordt voor de productie van vlees en eieren voor export volgend jaar te gaan aankopen volgens de Fefac duurzaamheidscriteria. Hiermee zijn belangrijke RTRS criteria ingevuld voor alle soja die het Nederlandse diervoeder in gaat. Voor de binnenlandse vraagmarkt zal de Nederlandse diervoederindustrie actief inspelen op de concrete vraag van marktpartijen naar RTRS-of hieraan equivalente soja.

[bron: Nevedi, 26/06/14]

Leading UK and European companies are not doing enough to support sustainable soy production

Retail and restaurant chains among a number of European companies accused of failing to to take adequate steps to purchase sustainable certified soy, according to new research by WWF.

 

WWF’s  Soy Report Card 2014  highlights how companies such as Iceland and Nandos, as well as large animal feed and soy producers, are failing to encourage growers to reduce the negative environmental impacts of soy production.

Soy is the fastest expanding crop in the world, but its growth has been associated with excessive use of pesticides and clearance of tropical forests, grasslands, and savannahs, which leads to increased greenhouse gas emissions and puts species at risk.

Of the 88 major retailers, producers and feed suppliers surveyed from Denmark, France, the Netherlands, Sweden and the UK, WWF found the best performers were concentrated among retailers, consumer goods manufacturers and the dairy industry. But it warned that little interest was being shown in sourcing sustainable soy by the majority of companies in the feed, meat and egg sectors, with national programmes driving the limited progress evident.

UK retailers Marks & Spencer and Waitrose were among six European companies praised for already buying over half of their soy from certified responsible sources and adjudged to be on track to reach their 100 per cent goals by 2015.

But the report found that household names such as Bernard Matthews, Iceland, Findus, and Nando’s either did not respond to the survey or had not yet taken meaningful action to clean up their soy supply chains.

Duncan Williamson, WWF UK’s food policy manager, said the results were disappointing given the availability of soy that has certified by industry body the Round Table on Responsible Soy (RTRS).

“Europe uses 34 million tonnes of soy a year so companies must take responsibility for reducing deforestation, environmental degradation and social conflict in Latin America, where soya is mainly coming from,” he added. “Only 50 per cent of the RTRS certified produced has been sold, so it’s no longer good enough to say there is no RTRS soy available. We would like to see companies stepping up and supporting the farmers who have taken this important step and buying RTRS soy.”

 

By By Will Nichols 8 May 2014 [source: www.businessgreen.com]

Other nations likely to join China in achieving responsible soy production in 2014

All soy producing nations are likely to offer certified responsible soybeans by the end of this year, according to Solidaridad Network, an international organization dedicated to responsible food production. The group noted that in 2013 just 0.4% of the global soy production was RTRS (Round Table on Responsible Soy) certified, but this is set to increase, with countries such as China recently moving into this arena for the first time, and others such as Bolivia and Canada expected to follow suit later this year.

“During last week’s General Assembly of RTRS (the international standard for responsible production, processing and trade of soy worldwide), ARLA Group announced it would buy RTRS certificates for all the soy used for cows supply dairy to ARLA in Sweden, Finland, Denmark, UK, Netherlands, Belgium, Germany and Luxembourg (almost 0.5 mln tons),” a spokesman for the Solidaridad Network told FoodIngredientsFirst. “And theRetailers’ Soy Group (Asda, Coop UK, Delhaize Group, Migros, Marks & Spencer, Royal Ahold, Sainsbury’s, Tesco, The Co-operative Food and Waitrose) published the annexed statement with their minimum requirements and stating that RTRS and ProTerra are the only standards that meet these requirements.”

At the moment, 71.5% of the global supply of certified soy comes from Brazil, according to the industry body. “Brazil is the largest soy producer worldwide (although the US produces around the same amounts),” explained the spokesman. “In 2013 we also had the first RTRS certification in USA and in 2014 we expect that after China, we will also see the first RTRS certification in Bolivia and Canada.”

Earlier this month a Solidaridad project in northern China resulted in Chinese certified responsible soybeans for the first time. The Sinograin Northern Agricultural Development Company became the first Chinese agricultural company to successfully secure the certification of the Round Table on Responsible Soy (RTRS). This first certification marked a milestone in promoting the sustainability of soy production in China, predominantly because Sinograin is one of the country’s largest state-owned companies.

“We believe more and more Chinese producers, especially the cooperatives and agriculture companies will try to achieve this certification, considering the increasing concern of the food security from the public and the government,” said the Solidaridad spokesman. “As the issue of food security continues to develop as a global concern, Chinese consumers are bombarded with the negative news of food safety incidents by our media, from vegetable, livestock to edible oil and dairy products.

“For both domestic and global market players from soy producing, processing to retailing, the safety of soy and other related products, like soy edible oil, soy milk, soybean protein powder has been increasingly challenged by the public.  It is important for them to ensure their buyers and consumers of the product quality.”

[source www.foodingredientsfirst.com – 12 May 2014]